Keurmerken

Het KOMO Keurmerk

Bouwproducten, bouwdelen, diensten en processen geleverd met een KOMO-kwaliteitsverklaring voldoen aan alle eisen die producenten, architecten, bouwbedrijven en eigenaren daaraan in het bouwproces stellen. Architecten leggen de eisen vast in bestekken, rekening houdend met de eisen die het Bouwbesluit aan bouwwerken en gebouwen stelt. En, waar van toepassing, rekening houdend met de eisen van het Bouwstoffenbesluit. Met KOMO is en blijft het dan efficiƫnt om te beoordelen of bouwproducten aan de eisen van het bestek voldoen. En bouwbedrijven kopen in op basis van bestekspecificaties en keuren bij aflevering of geleverd is wat werd besteld. Eigenaren voeren onderhoud uit conform de aanwijzingen in de KOMO Kwaliteitsverklaring. Tot slot: Europese fabrikanten hebben de zekerheid dat bouwproducten gelijkwaardig worden beoordeeld op geschiktheid voor de toepassing ervan in werken in Nederland.

Het politiekeurmerk ‘veilig wonen’

Met dit keurmerk weet u zeker dat u 95% minder kans hebt op inbraak. Door middel van het (laten) zetten van goedgekeurde kozijnen kunt u het risico van inbraak aanzienlijk verminderen.

Het VCA Keurmerk

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Sinds oktober 1998 is er ook een Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus (VCU). Dit systeem is voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzend- en detacheringsbureaus en is bedoeld voor:

  • a. uitzending naar inleners/opdrachtgevers die VCA opleggen;
  • b. uitzending naar inleners/aannemers met VCA-certificaat.

Het SKG Keurmerk

SKG, een onafhankelijke certificatie-instelling in de bouwnijverheid, bewaakt voor circa 350 bedrijven de kwaliteit van hun productieproces en hun producten. De controle op de productie van aluminium, stalen en kunststof gevelelementen, alsmede op inbraakwerend hang- en sluitwerk en beglazingen wordt door de keurmeesters in de bedrijven uitgevoerd. SKG beschikt hiervoor over speciaal ingerichte meetwagens en een klein eigen laboratorium. SKG is gehuisvest in bedrijvenpark Oudenrijn te De Meern.

SKG is beheerder van het ‘sterren’-merk